14 Φεβ 2007

Employment Brain Drain On the Way! What Will You Do?

With 40 percent of the workforce nearing retirement, and too few workers in the next generation to replace them, companies need innovative solutions in hiring and retention. The good news: Such solutions are being developed.


Περισσότερες πληροροφορίες στο HR Daily Advisor

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου