29 Αυγ 2007

Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security

Αυτή είναι μια μελέτη (πηγή European Commission, Ημερομηνία: 28/06/2007) που αφορά την προσπάθεια ερμηνείας και οριοθέτησης του όρου "flexicurity" από την Ε.Ε. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή (ηλεκτρονικά) στη στήλη "Μελέτες", από οπού τη διάβασα πρόσφατα. Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και λύνει αρκετές απορίες σχετικά με αυτή τη νεά πραγματικότητα στις εργασιακές σχέσεις που ονομάζεται "εργασία με ευελιξία και ασφάλεια" (σε ελεύθερη μετάφραση).

Oι Ευρωπαίοι συνταξιοδοτούνται πριν την... ώρα τους

H διάμεση ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών στην Ευρώπη ανέρχεται στα 59,4 έτη ενώ οι άνδρες δουλεύουν 16 μήνες περισσότερο. Επίσης, ελάχιστοι εργαζόμενοι μειώνουν τις ώρες εργασίας τους καθώς πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης.
Παρά τα αρνητικά σχόλια για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη γήρανση του πληθυσμού, τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, Εurostat, δείχνουν ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη η διάμεση ηλικία συνταξιοδότησης προηγείται της επίσημης ηλικίας (ορίζεται ως η ηλικία κατά την οποία γυναίκες και άνδρες έχουν το δικαίωμα να λάβουν ένα πλήρες πρόγραμμα συνταξιοδότησης.

Η επίσημη ηλικία που προβλέπεται από τη νομοθεσία κυμαίνεται από τα 65-66 έτη (εδώ περιλαμβάνεται και η Ελλάδα) σε 14 κράτη - μέλη, από 65-67 στη Δανία και από 61-67 στη Σουηδία. Στη Γαλλία, την Τσεχία και τη Μάλτα οι αντίστοιχες ηλικίες είναι 60, 61, 61,5.
Σε 13 από τις 25 χώρες η ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών είναι ίδια με αυτή των ανδρών ενώ στις υπόλοιπες 12 είναι χαμηλότερη. Ειδικότερα, στο Βέλγιο και στη Μάλτα είναι χαμηλότερη κατά 1 έτος ενώ στην Τσεχία είναι χαμηλότερη από 1,5 έως και 6,5 χρόνια. Στις Ελλάδα, Αυστρία, Ιταλία, Πολωνία και Μεγάλη Βρετανία παρόλο που η ηλικία συνταξιοδότησης των δύο φύλων είναι η ίδια, οι γυναίκες συνταξιοδοτούνται 5 χρόνια νωρίτερα. Ειδικά στη χώρα μας η διαφορά ανάμεσα στην επίσημη και στην αποτελεσματική ηλικία είναι σημαντικά χαμηλότερη για τις γυναίκες από ότι για τους άνδρες και υπολογίζεται στα 3 χρόνια περίπου.
Ηλικία συνταξιοδότησης του εργατικού δυναμικού
Το 20% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνταξιοδοτείται μόλις φθάσει τα 55 έτη και το 80% από τη στιγμή που αγγίζει τα 63 έτη. Από την άλλη πλευρά, το 20% των ανδρών βγαίνει στη σύνταξη στα 57 ενώ το υπόλοιπο 80% από τη στιγμή που φθάσει τα 65 έτη.
Τα στοιχεία δείνουν διαστρωματικές διαφορές από χώρα σε χώρα. Το 2005 στην Πορτογαλία η διαφορά κυμαίνονταν στα 16-17 έτη ενώ στην Ελλάδα και την Κύπρο στα 9-10 έτη. Σε Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία και Αυστρία η συνταξιοδότηση του 80% των ανδρών πραγματοποιείται πριν από την ηλικία των 62 ενώ των γυναικών πριν από την ηλικία των 61.

3 Αυγ 2007

20 Top Job Interview Questions

Back in the day, there used to be a TV quiz show called “20 Questions.” The contestant had a secret in mind, and the panel was challenged to learn it in just 20 questions. If they could, the panel won. If not, the contestant walked away with the prize.

We’re still playing a version of that game today every time we interview a candidate for a job. A win for your company is substantial -- a productive employee who will be with the organization for many years.

During the interview there are hundreds of questions that could be asked, but if we were limited to 20, which would elicit the responses most predictive of future job success? We’re not talking about routine stuff like “where did you work?” or “what did you do on your last job?” We’re talking about more probing questions that reveal the person sitting behind the smile and the handshake.


Περισσότερες πληροφορίες εδώ