15 Σεπ 2007

Evidence-Based Management

Όλο και περισσότερο εμφανίζεται τελευταία, ειδικά στο εξωτερικό, σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, η έννοια του Evidence-Based Management(ΕΒΜ), περιγράφοντας την "απαίτηση" να χρησιμοποιείται από τα στελέχη της Διοίκησης Επιχειρήσεων η πιο σύγχρονη και πρόσφατη επιστημονική γνώση στην καθημερινή τους πρακτική, λειτουργία και λήψη αποφάσεων.
Σύμφωνα με το ΕΒΜ, ο σύγχρονος manager θα πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις και να ασκεί διοίκηση, στηριγμένος μόνο σε σύγχρονες και εφαρμοσμένες επιστημονικές γνώσεις και όχι σε ξεπερασμένες επιστημονικές προσεγγίσεις (π.χ. τύπου Maslow ή Herzberg στον χώρο της παρακίνησης προσωπικού, οι οποίες ακόμα διδάσκονται στα περισσότερα ΜΒΑ σαν να πρόκειται για τις αποτελεσματικότερες θεωρίες παρακίνησης προσωπικού....).
Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΒΜ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει ο Jeffrey Pfeffer και οι συνεργάτες του.
Επίσης, εδώ μπορείτε να διαβάσετε ένα ενδιαφέρον άρθρο του Jeffrey Pfeffer για τον ρόλο της Οργανωσιακής Ψυχολογίας στην εφαρμογή του ΕΒΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου