30 Οκτ 2007

Συμμετοχή σε έρευνα για τους HR assistants στην Ελλάδα

Στο ΟΠΑ πραγματοποιούμε μία έρευνα με θέμα "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ HR ASSISTANT". Για την πραγματοποίησή της αναζητούμε στελέχη που εργάζονται σε τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού σε εισαγωγικές θέσεις (entry-level, π.χ. HR assistants) να συμμετάσχουν στην έρευνά μας συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο. Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Ημερομηνιά τελικής υποβολής των ερωτηματολογίων: 20 Νοεμβρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Ιωάννη Νικολάου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου