30 Νοε 2007

E-Recruitment Survey

Σε έρευνα που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσπαθούμε να διερευνήσουμε το βαθμό ικανοποίησης χρήσης του συστήματος e-recruitment από τους εργαζόμενους του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων μιας εταιρίας, μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται ανώνυμα και απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του συστήματος e- recruitment και μπορείτε να το συμπληρώσετε το αργότερο μέχρι τις 7 /12.

Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί περίληψη των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα:
username: user
password: user

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μαριαντίνα Παπαλεβιζοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου