27 Δεκ 2007

Maybe more satisfied employees don't perform better after all

Contented employees perform well, unhappy ones don't. It seems simple enough. In fact, the association between "job satisfaction" and "job performance" has even been dubbed the "Holy Grail" of organisational psychology. But now Nathan Bowling at Wright State University, Ohio, has upset the party. His new analysis suggests the relationship between satisfaction and performance at work is largely spurious, with both factors having more to do with an employee's personality and self-esteem than they have to do with each other.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου