22 Ιαν 2008

When Failure Is Not an Option

When entrepreneurial commitment increases, so do creativity, insight, and drive. And going public with your goals can provide just the incentive you need to succeed

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου