10 Φεβ 2008

Τι προσδοκούν οι CEOs από τον νέο οικονομικό διευθυντή

Τα στελέχη που προάγονται και αναλαμβάνουν εκ των έσω το πόστο του οικονομικού διευθυντή έχουν ήδη ένα βασικό πλεονέκτημα έναντι εκείνων που προσλαμβάνονται για τη θέση αυτή «απέξω»: έχουν ήδη κερδίσει ένα επίπεδο αξιοπιστίας μέσα στην εταιρεία σε αντίθεση με τους «απ’ έξω» που, ταυτόχρονα με την ανάληψη των νέων και απαιτητικών καθηκόντων τους, θα πρέπει να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη του νέου περιβάλλοντός τους. Επιπλέον, επειδή συμβαίνει συνήθως η οικονομική διεύθυνση μιας επιχείρησης να αλλάζει τον επικεφαλής της σε περιόδους ανάκαμψης είτε λόγω μιας βελτιωτικής αναδιάρθρωσης, το άθροισμα του χρόνου και της προσπάθειας για τον «ξενόφερτο» νέο CFO (Chief Financial Officer) αυξάνεται σημαντικά. Αφού, όχι σπάνια, το πρώτο πράγμα που αναμένεται ότι θα κάνει είναι να καταστρώσει και να κοινοποιήσει ένα σχέδιο δράσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου