10 Φεβ 2008

The Death of Groupthink

Diversity isn't just the best way to guard against the proliferation of Groupthink—it's also good for the bottom line, says Deloitte's Sharon Allen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου