25 Φεβ 2008

How Recruiters and HR Can Work Together

Human resources and headhunters can be each other's worst obstacles or greatest allies. Management must help facilitate a smooth relationship

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου