2 Φεβ 2008

How Star Women Build Portable Skills

Research has shown that star performers often falter when they move to new companies. Further analysis reveals that’s true primarily of men.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου