19 Μαρ 2008

The Recruiting Landscape for 2008 and more...

“It is not that the world is too small, it is more that we are ‘big’, and very much networked”
This is what a friend tells me every time we realize how we end up knowing each other in a town of 5 million people, in a country of more than 10 million.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου