16 Σεπ 2008

Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης

Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης για το 4ο τρίμηνο του 2008.Ο ρυθμός προσλήψεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Έρευνα, αναμένεται να επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών μηνών σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του έτους. Θετικό, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει το κλίμα στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς οι εργοδότες σε οχτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας που ερευνήθηκαν αναφέρουν θετικά σχέδια προσλήψεων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της Manpower, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2008 αγγίζουν το +12%, μειωμένες κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το 23% των ελλήνων εργοδοτών που συμμετείχαν στην Έρευνα αναφέρουν ότι θα προχωρήσουν σε προσλήψεις κατά το επόμενο τρίμηνο, το 11% των εργοδοτών δηλώνουν ότι αναμένουν μείωση των ατόμων που απασχολούν, το 60% αναφέρουν ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στον αριθμό των ατόμων που απασχολούν, ενώ το 6% των εργοδοτών δηλώνουν αβέβαιοι ως προς την πορεία της απασχόλησης για το διάστημα Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2008. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης προκύπτουν όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το ποσοστό των εργοδοτών που περιμένουν μείωση της απασχόλησης στην περιοχή ευθύνης τους, κατά το ερχόμενο τρίμηνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου