10 Δεκ 2008

Upgrading talent: A downturn can give smart companies a chance to upgrade their talent.

Downturns place companies’ talent strategies at risk. As deteriorating performance forces increasingly aggressive head count reductions, it’s easy to lose valuable contributors inadvertently, damage morale or the company’s external reputation among potential employees, or drop the ball on important training and staff-development programs. But there is a better way. By emphasizing talent in cost-cutting efforts, employers can intelligently strengthen the value proposition they offer current and potential employees and position themselves strongly for growth when economic conditions improve.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πολλά ευχαριστώ στον συνάδελφο κο Βλασση Νικολαΐδη που μας το προώθησε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου