19 Ιαν 2009

Νέα έρευνα του ΟΠΑ σε θέματα HRM

Νέα έρευνα ξεκινάει στο ΟΠΑ στον χώρο της ΔΑΔ. Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου που οι ομάδες εργάζονται αποτελεσματικά μέσα σε μια επιχείρηση και των συνθηκών που επιτρέπουν στις ομάδες να παράγουν καινοτόμες ιδέες. Η καινοτομία, απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία μιας επιχείρησης, αναφέρεται στην σκόπιμη εισαγωγή και εφαρμογή μέσα σε ένα επάγγελμα, σε μια ομάδα, ή σε μια επιχείρηση ιδεών, μεθόδων, προϊόντων, ή διαδικασιών, που είναι καινούργια για το επάγγελμα, την ομάδα ή την επιχείρηση, και έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να ωφελήσουν το επάγγελμα, την ομάδα ή την επιχείρηση.

Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει το ρόλο των ατομικών διαφορών, και των διαδικασιών της ομάδας στην καινοτομική συμπεριφορά του ατόμου μέσα στην ομάδα, καθώς επίσης και την επίδρασή τους στην καινοτομία και την απόδοση της ομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου