6 Ιαν 2009

Nine in ten are suffering from work-related stress

Nine in 10 employees are under stress at work, according to a survey.

E-learning provider SkillSoft found that 92% of 3,000 respondents to a poll carried out in November were experiencing workplace stress.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου