6 Ιουλ 2009

Research in Progress in CROB

Τα ακόλουθα ερευνητικά έργα αποτελούν διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών μας φοιτητών στο ΜΠΣ στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συνδράμει η εταιρεία σας ή εσείς προσωπικά στην συλλογή των στοιχείων επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους της έρευνας ή μαζί μου.

1. Η προσαρμογή συστοιχίας ερωτηματολογίων προσωπικότητας για μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών

2. Μελετώντας τις αντιδράσεις των υποψηφίων στην συνέντευξη επιλογής σε διαφορετικές χώρες

3. Επαγγελματική επιτυχία και εξέλιξη καριέρας αποφοίτων Management

4. Job seekers’ activities and mood

5. Development of selection tools (work sample exercises & situational judgement tests) for the selection of management graduates

6. Έρευνα στο χώρο της Θετικής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς

7. Exploring the Recent Turbulence in the Financial Sector from a Psychological Contract Perspective

Περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου