17 Ιουλ 2009

Ερευνητικό Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας

Δημιουργήθηκε στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών το πρώτο στο είδος του στην Ελλάδα ερευνητικό εργαστήριο στο αντικείμενο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας. Το εργαστήριο με τον τίτλο Centre of Research in Organizational Behaviour and Leadership (CROB-L) έχει σαν στόχο τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Ηγεσίας, τη διάδοση των ευρημάτων της στο ευρύ κοινό και την κατανόηση της αναγκαιότητάς της στην κοινωνία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το εργαστήριο συστήνεται έχοντας ως σκοπό την ανάληψη ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, την πραγματοποίηση και δημοσιοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την υποστήριξη της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, στους ακόλουθους τομείς εξειδίκευσης:

  • Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Ψυχολογία
  • Ηγεσία
  • Εργασιακή Ψυχολογία και Ψυχολογία Προσωπικού
  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Το εργαστήριο προτίθεται να συμμετάσχει ενεργά στην διεξαγωγή των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων, είτε μέσω της συμμετοχής του σε ερευνητικά προγράμματα είτε σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή πανεπιστημιακούς φορείς.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου.


Στα πλαίσια του εργαστηρίου θα λειτουργεί και το blog http://crob-l.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου