7 Οκτ 2009

Should You Rehire Former Employees? - Conversation Starter - HarvardBusiness.org

Sure, Apple Computer needs all the help it can get in the tough tablet-computing market, but was it really such a good idea to bring back a former employee, one who'd been a key developer of the failed Newton PDA, as its VP of product marketing?

My answer is a qualified yes. The way the company reintegrates this prodigal executive will have a lot to do with how good an idea it turns out to be, of course. But by bringing him back at all, Apple gets the following: a talented individual who understands its unquestionably unique culture, who was wildly successful in a different setting (at Nike), and who perhaps brings new perspectives and skills to the table as a result.

Περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο: Should You Rehire Former Employees? - Conversation Starter - HarvardBusiness.org

Shared via AddThis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου