5 Ιαν 2010

Κριτήρια Μετακίνησης Στελεχών

Η εταιρεία People for Business δημοσίευσε την Τρίτη 29/12/2009 στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε, αναφορικά με τα Κριτήρια Μετακίνησης Στελεχών.

Βασικό συμπέρασμα ήταν ότι η εξαρτημένη-μισθωτή εργασία και το σταθερό πακέτο αμοιβών αποτελούν το μεγαλύτερο δέλεαρ για τα στελέχη προκειμένου να μετακινηθούν σε άλλη εταιρεία.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση της έρευνας http://www.pfb.gr/gr/1.jpg.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου