22 Αυγ 2010

Οι καθημερινές συνήθειες των μεγάλων μάνατζερ

Η συμμετοχή σε δίκτυα είναι μία από τις τέσσερις συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες επιδίδονται οι μάνατζερ, σύμφωνα με την έρευνα του πανεπιστημίου Cranfield για τα δίκτυα -επαγγελματικά, συναδελφικά και άλλα- που δραστηριοποιούνται μέσα σε μεγάλες επιχειρήσεις. Η έρευνα επισημαίνει τους στόχους των δικτύων, τα οφέλη που συνεπάγονται για την εταιρεία, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για τη λειτουργία τους, όπως και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ δικτύων ανδρών και γυναικών μάνατζερ - συμπεριφορές, κίνητρα κ.ά.
Οι άλλες τρεις συνήθεις δραστηριότητες των μάνατζερ που αναφέρονται είναι, καταρχήν, η άσκηση του παραδοσιακού μάνατζμεντ, η καθημερινή επικοινωνία και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
Η συμμετοχή σε δίκτυα ορίζεται ως επικοινωνία, κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση. Και σύμφωνα με τους Δείκτες Επαγγελματικής Προαγωγής, η ικανότητα ενός μάνατζερ να «δικτυώνει» και να δικτυώνεται χαρακτηρίζεται ως σημαντική δεξιότητα και ο προπομπός της διοικητικής επιτυχίας του. Οι ερευνητές αναλύουν ότι η συμμετοχή σε δίκτυα έχει θετικές επιπτώσεις. Εστω και αν η «δικτύωση» είναι έννοια που συχνά συνοδεύεται από αρνητικούς συνειρμούς, όπως η «χρησιμοποίηση» των άλλων προς ίδιον όφελος και η παράκαμψη αξιοκρατικών μεθόδων και διαδικασιών για επαγγελματική εξέλιξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου