19 Σεπ 2010

Μεγαλύτερο από τις απουσίες το κόστος του «αδικαιολογήτως παρών»

Υπολογίστηκε ότι η απουσία των εργαζομένων από την εργασία τους –πλην των κανονικών αδειών που προβλέπονται– στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και στη Νορβηγία ανέρχεται στο 3% και 6% του συνολικού εργάσιμου χρόνου. Ενώ το κόστος υπολογίζεται περίπου στο 2,5% του ΑΕΠ. Ο κύριος λόγος των απουσιών είναι η ασθένεια είτε η ανικανότητα προς εργασία, αλλά και οι πιέσεις που ασκούνται στους εργαζόμενους και τους αρρωσταίνουν.

16 Σεπ 2010

Young Greeks Seek Options Elsewhere - NYTimes.com

Αναρωτιέμαι τι κάνουμε ως άνθρωποι του HR γι' αυτό το θέμα.... Παρόλαυτά έρευνα που παρουσίασε σήμερα η Manpower έδειξε ότι το 29% των εργοδοτων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα - Brain drain.... τι δεν κάνουμε εμείς καλά;;;;