18 Οκτ 2010

POSITIVE PSYCHOLOGICAL CONTRACT DURING RECESSION: UTOPIA OR REALITY?

Αντικείμενο της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η μελέτη του ψυχολογικού συμβολαίου στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία. Πιο συγκεκριμένα προσπαθούμε να μελετήσουμε αν υφίσταται η έννοια της διατήρησης ενός θετικού ψυχολογικού συμβολαίου, παρά την αρνητική και δύσκολη οικονομική κατάσταση των περισσότερων επιχειρήσεων.

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Η συγκεκριμένη έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας των κ.κ. Ηλία Σπυρίδη και Πολύβιου Ραψομανίκη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΟΠΑ υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Νικολάου Ιωάννη και αποτελεί ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας (CROB-L) του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας (τέλη Δεκεμβρίου 2010) θα σας επιστρέψουμε, εάν δηλώσετε τα στοιχεία σας, περίληψη των αποτελεσμάτων της.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο το αργότερο μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου