16 Ιαν 2011

Καλούνται οι νέοι σε διαβούλευση για την απασχόληση

Η Ουγγρική προεδρία καλεί τους νέους της Ευρώπης να συμμετάσχουν στη διαβούλευση για την απασχόληση, καταθέτοντας τις απόψεις τους ως τις 24 Ιανουαρίου 2011, πάνω σε θέματα που αφορούν στην εργασία και επιλέγοντας τους 10 τρόπους καλύτερης και αμεσότερης πρόσβασής τους στην αγορά αυτή.

Πρόκειται για την τρίτη φάση της διαβούλευσης στα πλαίσια ευρωπαϊκής συνεργασίας, που επιδιώκει την εξασφάλιση του δικαιώματος των νέων να συμμετέχουν, με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στην ανάπτυξη των πολιτικών που τους αφορούν, μέσω ενός δομημένου διαλόγου με τους νέους ανθρώπους και τις οργανώσεις τους.

Το νέο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία τον τομέα της Νεολαίας (2010-2018) καθορίστηκε το Νοέμβριο του 2009, με ψήφισμα του Συμβουλίου Υπουργών και η πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε επί Ισπανικής προεδρίας, από 15 Ιανουαρίου έως 15 Μαρτίου 2010, με θέμα την απασχόληση των νέων και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Η β' φάση της διαβούλευσης με θέμα την απασχόληση των νέων και «τις υπηρεσίες για τους νέους» (youth work), ολοκληρώθηκε από την 1η Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου 2010, κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας με την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας, στο Λουβέν, 2-4/10/2010, και κατέληξε σε 40 κοινές συστάσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη - μέλη.

Η γ΄ φάση της διαβούλευσης για το δομημένο διάλογο έχει ως στόχο να μετατρέψει τις ανωτέρω συστάσεις σε πολιτικό αποτέλεσμα, που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη Νεολαία στο πλαίσιο της Ουγγρική Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, http://www.oaed.gr/Pages/SN_1244.pg.

Διαβάστε περισσότερα: εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου