24 Μαρ 2011

Τεστ αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων - Situational judgement tests


Τα Τεστ Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων (Situational judgement tests -sjt) είναι μια σχετικά πρόσφατη μέθοδος αξιολόγησης η οποία εφαρμόζεται ιδιαίτερα στον χώρο της επιλοής και αξιολόγησης προσωπικού. Πρόσφατες μετα-αναλύσεις έχουν δείξει ότι η προβλεπτική εγκυρότητα της μεθόδου για την πρόβλεψη της εργασιακής απόδοσης κυμαίνεται μεταξύ .30 και .40. Λιγότερες εφαρμογές των sjt υπάρχουν στον χώρο της εκπαίδευσηςτου ανθρώπινου δυναμικού. Σε πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύσαμε στο τεύχος Μαρτίου 2011 του HR Professional μαζί με την Μαρία Βακόλα, αναφερόμαστε στους τρόπους που τα sjt μπορούν να χρησιμοποιούν ως ένας τρόπος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης που παρέχουμε στο ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου