18 Σεπ 2012

HR PROFESSIONAL - Job sites & e-recruiting: διαδικτυακά ξεμπερδέματα

Η χρήση της τεχνολογίας αναμφισβήτητα έχει αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Από τον κανόνα αυτό δεν ξεφεύγουν ούτε οι διαδικασίες του recruitment. Με τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών ή αξιοποιώντας τις «εσωτερικές» τους δυνάμεις οι Διευθύνσεις HR επιστρατεύουν την τεχνολογία και για τη διαδικασία του e-recruiting.

Η χρήση της τεχνολογίας από τα τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Σε παλαιότερες έρευνες του CIPD οι αριθμοί αποτελούν απαραγνώριστο στοιχείο αυτού του συμπεράσματος: το 77% των εταιρειών που συμμετείχε στην έρευνα χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα HRMS και το 51% αξιοποιεί τα πληροφοριακά συστήματα για σκοπούς επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. Στους βασικούς λόγους συγκαταλέγονται η εξοικονόμηση χρημάτων, η αύξηση του αριθμού των επιλογών αλλά και η βελτίωση του χρόνου που απαιτείται για μια πρόσληψη. Περισσότεροι από ένα τρίτο των συμμετεχόντων στις εν λόγω έρευνες θεωρεί ότι η τεχνολογία έχει βελτιώσει το εταιρικό branding.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι φωνές εκείνων που εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι το e-recruitment μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των «ακατάλληλων» υποψηφίων αλλά για το ότι μπορεί να αποτελέσει φραγμό για στρατολόγηση μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων. Η χρήση της τεχνολογίας για τη διαδικασία του recruitment απαντάται με διαφορετικές ονομασίες όπως e-recruitment, online recruitment, web-based recruitment αλλά και με διαφορετικά «πρόσωπα».

HR PROFESSIONAL - Job sites & e-recruiting: διαδικτυακά ξεμπερδέματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου