24 Νοε 2013

Job Pairs & ΔΑΔ στην Ελλάδα

http://www.job-pairs.gr/
Στις αρχές Νοέμβρη ξεκινήσαμε με μεγάλη χαρά μια νέα εθελοντική πρωτοβουλία μαζί με μια ομάδα προπτυχιακών - μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων κυρίως του ΟΠΑ αλλά και άλλων ιδρυμάτων, το Job Pairs | Δημιουργώντας Ευκαρίες.
Τι είναι όμως το Job Pairs και γιατί απoφασίσαμε να το δημιουργήσουμε (λες και δεν είχαμε αρκετή δουλειά anyway...); Όπως λέμε στο FAQ section της ιστοσελίδας, απ΄ όπου μπορείτε να βρείτε και άλλες σχετικές πληροφορίες:

Το Job Pairs σχεδιάστηκε για να βοηθήσει νέους ανθρώπους να μεταβούν επιτυχημένα στην αγορά εργασίας. Πως; Κάνοντας τη σύνδεση τους με στελέχη του κλάδου όπου επιθυμούν να απασχοληθούν. To στέλεχος με εργασιακή εμπειρία (job mentor), αποδέχεται να εμπλακεί σε 5 συναντήσεις με τον απόφοιτο / υποψήφιο για εύρεση εργασίας (job mentee), προκειμένου να ανταλλαγούν εμπειρίες και να προσφέρει καθοδήγηση για την επιτυχημένη μετάβαση του δεύτερου στην αγορά εργασίας.

Δεν πρόκειται απλά για άλλο ένα mentoring scheme που έρχεται να προστεθεί σε αυτά που ήδη υπάρχουν... Το Job Pairs έχει πολύ πρακτικό χαρακτήρα και για τα δύο μέρη. Το matching μεταξύ mentors-mentees γίνεται με μεγάλη προσοχή ώστε να υπάρχει ταύτιση ενδιαφερόντων μεταξύ των δύο μερών, ενώ ο mentee έχει  συγκεκριμένα έργα/ασκήσεις να κάνει πριν/μετά από κάθε συνάντηση, έτσι ώστε η συνάντηση με τον mentor να είναι πραγματικά δημιουργική και χρήσιμη. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά στον χώρο εργασίας του mentor ή στην χειρότερη περίπτωση μέσω skype. Οι account managers επιβλέπουν και εποπτεύουν από κοντά τα "ζευγάρια" μας (κάθε account manager-μέλος της ομάδας μας, επιβλέπει την πορεία εξέλιξης των συναντήσεων mentor-mentee). Με τα παραπάνω και με μια σειρά άλλων διαδικασιών, όπως η αξιολόγηση mentors-mentees για παράδειγμα, η ομάδα του Job Pairs κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου οι συναντήσεις αυτές να είναι χρήσιμες και αποτελεσματικές τόσο για τον mentor όσο και για τον mentee.

To Job Pairs υποστηρίζεται από μια συμβουλευτική ομάδα έμπειρων στελεχών ΔΑΔ και Marketing η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται. Οι άνθρωποι αυτοί μας δίνουν τον χρόνο τους, τις συμβουλές τους και αισθανόμαστε πολύ καλά που τους έχουμε κοντά μας, γιατί σημαίνει ότι κάτι καλό κάνουμε εδώ πέρα. Σε αυτό συνηγορούν και οι αριθμοί. 64 mentors, 128 mentees και 30 ζευγάρια που έχουν ξεκινήσει τις συναντήσεις τους, σε λιγότερο από ένα μήνα ζωής του Job Pairs δεν είναι κι άσχημα για αρχή νομίζουμε...