30 Νοε 2014

Αναντιστοιχία – Κενό Δεξιοτήτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας

Ένα συνηθισμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι η λεγόμενη "αναντιστοιχία" μεταξύ των απαιτήσεων των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων-ικανοτήτων των υποψηφίων, ειδικά των αποφοίτων Πανεπιστημίων/ΤΕΙ.. Δεν είναι σπάνιο να υπάρχουν διαφορετικές ή ακόμη και αντικρουόμενες απόψεις, π.χ. του CEDEFOP, ή του ILO αλλά και άλλων φορέων (βλ. τις έρευνες απασχόλησης της Manpower διεθνώς, όπως σχολιάζονται σε αυτό το άρθρο του HBR).

Προκειμένου να δώουμε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, σχετικά με την Ελλάδα, πραγματοποιούμε μια έρευνα στα πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας του ΜΠΣ στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών και θα θέλαμε την βοήθειά σας. Δεν θα χρειαστείτε παραπάνω από 10-15 λεπτά για την ολοκλήρωσή της και μπορείτε να συμμετάσχετε είτε ως εργοδότης/recruiter εφόσον εμπλέκεστε σε διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού είτε ως εργαζόμενος/άνεργος/υποψήφιος.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, τους πρώτους μήνες του 2015, θα σας σταλεί μια σύντομη περίληψη των αποτελεσμάτων της, εφόσον σημειώσετε το e-mail σας στο τέλος του ερωτηματολογίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου