18 Μαρ 2016

HR Case Study Series - no 1

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, υπό την επιμέλεια της Αναπλ. Καθ. Μαρίας Βακόλα, ξεκινάει την on-line έκδοση μιας νέας εκδοτικής πρωτοβουλίας με τίτλο 'HR Case Study Series' που σκοπό έχει να δώσει τροφή για σκέψη στους επαγγελματίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού αλλά και σε όσους διοικούν ανθρώπους.
Η σειρά 'HR Case Study Series' περιλαμβάνει μια αληθινή μελέτη περίπτωσης και τέσσερις γνωμοδοτήσεις σε πραγματικά ερωτήματα που εγείρει η συγκεκριμένη περίπτωση. Οι γνωμοδοτήσεις δίνονται από στελέχη HR, πανεπιστημιακούς, στελέχη από τον ευρύτερο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και μεταπτυ­χιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές. Τα θέματα σχετίζονται με σύγχρονους προβληματισμούς, όπως η παρακίνηση, το άγχος, η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, η συναισθηματική νοημοσύνη κ.α
H σειρά θα περιλαμβάνει τέσσερις μελέτες περίπτωσης ανά έτος. Η πρώτη περίπτωση ακολουθεί παρακάτω.
Καλή ανάγνωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου