22 Ιαν 2008

Αδύναμα κίνητρα οι οικονομικές ανταμοιβές για να δεσμεύσουν τα καλά στελέχη

Για το 2008 προδιαγράφεται αλλαγή «ρότας» στις ανταμοιβές που ώς τώρα επέλεγαν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να παρέχουν στα στελέχη τους, σε αναγνώριση των προσπαθειών είτε για την επιβράβευση των επιτευγμάτων τους. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της αλλαγής αυτής είναι η απόκλιση από οικονομικές ανταμοιβές τους και η στροφή των εργοδοτών στην επένδυση, στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και στην εκπαίδευση τους. Γιατί είναι προφανές ότι έτσι πλέον μπορούν να επαυξήσουν τα κίνητρα και να ενδυναμώσουν τη δέσμευση των εργαζόμενων τους προς την επιχείρηση. Αυτοί ήσαν άλλωστε οι δύο στόχοι των εργοδοτών (85%) κατά το 2007 – δηλαδή αφενός να συγκρατήσουν τους άριστους των εργαζόμενων τους και αφετέρου να καλύψουν τις ανάγκες τους με την πρόσληψη κατάλληλων ατόμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου