10 Φεβ 2008

Leadership: It's All About Them

The team you lead is more critical to the success of a project than what you contribute as leader. Think of yourself as a facilitator

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου