2 Φεβ 2008

The Project-Based Workforce

The looming talent shortage means companies are adopting increasingly flexible work arrangements. Make sure you make yourself flexible, too.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου