8 Ιουλ 2008

6 Good Recruitment Metrics

Recruiting metrics require a number of characteristics to be considered effective and reliable:

• Metrics must be predictive and actionable. Statistics need to provide information that can be acted upon by providing data to indicate trends.
• Metrics must be tracked over time in order to generate internal benchmarks and analyze internal performance.
• Recruitment metrics should include both quantitative and qualitative aspects. Time and cost obviously comprise the quantitative aspects of recruitment metrics, while productivity, retention, efficiency, and candidate performance comprise the qualitative aspects.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου