9 Νοε 2009

Έρευνα της Grand Solutions: «Συναισθηματικά τα κριτήρια επιλογής ενός εργοδότη, απόδοσης στην εργασία & αποχώρησης από την επιχείρηση»

Στα πλαίσια έρευνας του Τμήματος Συμβούλων Εργασίας & Προσωπικού της εταιρίας GRAND SOLUTIONS A.E. που διεξήχθη από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2009 διερευνήθηκαν τα κριτήρια βάσει των οποίων οι υποψήφιοι για μια θέση εργασίας επιλέγουν έναν εργοδότη, γίνονται περισσότερο αποδοτικοί στην εργασία τους και, αποχωρούν από μια επιχείρηση.

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν συνολικά 383 υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, διαφόρων ηλικιών και εκπαιδευτικών επιπέδων, οι οποίοι κλήθηκαν στα γραφεία της εταιρίας για συνέντευξη επιλογής όπου και συμπλήρωσαν το ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Οι συμμετέχοντες στη πλειοψηφία τους είχαν εργασιακή εμπειρία στο παρελθόν ενώ μόλις το 5,6% δεν είχε εργαστεί ξανά.

Κριτήρια επιλογής

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλογής ενός εργοδότη οι υποψήφιοι αξιολόγησαν ως σημαντικότερο κριτήριο το αντικείμενο ή τις αρμοδιότητες της θέσης και ως λιγότερο σημαντικό την απόσταση της εργασίας από τον τόπο κατοικίας τους. Επίσης, πολύ σημαντικά κριτήρια αποτέλεσαν οι προοπτικές εξέλιξης και η δυνατότητα εκπαίδευσης που παρέχει η εταιρία. Αρκετά έως πολύ σημαντικά αξιολογήθηκαν, με φθίνουσα πορεία, ο μισθός, το όνομα της εταιρίας, η ευελιξία που παρέχεται σχετικά με την εκτέλεση της εργασίας, οι πρώτες εντυπώσεις που δημιουργούνται από τη συνέντευξη, οι εγκαταστάσεις της εταιρίας και οι extra παροχές που δίνονται.

Κριτήρια μέγιστης απόδοσης

Αναφορικά με τα κριτήρια που χρειάζεται να πληρούνται για την καλύτερη απόδοσή τους σε μια εταιρία, οι υποψήφιοι βαθμολόγησαν ως πιο σημαντικό το σεβασμό προς τον εργαζόμενο, ενώ ως λιγότερο σημαντικό την ευελιξία που παρέχεται αναφορικά με τον τόπο, χρόνο και τρόπο εκτέλεσης της εργασίας. Πολύ σημαντικά θεωρήθηκαν επίσης τα κριτήρια της εμπιστοσύνης στον προϊστάμενο, των προοπτικών εξέλιξης, του αντικειμένου ή των αρμοδιοτήτων της θέσης εργασίας, των σχέσεων με τους συναδέλφους και τον προϊστάμενο και, των ορατών αποτελεσμάτων της εργασίας. Αρκετά έως πολύ σημαντικά κριτήρια κρίθηκαν τέλος, οι σαφείς αρμοδιότητες, η δυνατότητα ανάληψης ευθυνών/ πρωτοβουλιών, η δυνατότητα εκπαίδευσης, ο μισθός, η ποικιλία καθηκόντων και οι εγκαταστάσεις της εταιρίας.

Κριτήρια αποχώρησης

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για την αποχώρηση από μια εταιρία, οι υποψήφιοι αξιολόγησαν ως σημαντικότερο την απουσία σεβασμού προς τον εργαζόμενο και ως λιγότερο σημαντικό την απουσία extra παροχών. Πολύ σημαντική θεωρήθηκε επίσης η έλλειψη αναγνώρισης της εργασίας που προσφέρεται από τον εργαζόμενο. Αρκετά έως πολύ σημαντικά βαθμολογήθηκαν, με φθίνουσα σειρά, τα κριτήρια της απουσίας προοπτικών εξέλιξης, της έλλειψης εμπιστοσύνης στον προϊστάμενο, του μη ενδιαφέροντος αντικειμένου της θέσης, των κακών σχέσεων με τους συναδέλφους /προϊστάμενο, των μη ορατών αποτελεσμάτων της εργασίας, των ασαφών αρμοδιοτήτων, του μη ικανοποιητικού μισθού, της αδυναμίας ανάληψης ευθυνών/ πρωτοβουλιών, της απουσίας δυνατοτήτων εκπαίδευσης, της μη ποικιλίας καθηκόντων και της απουσίας ευελιξίας στην εκτέλεση της εργασίας. Λιγότερο σημαντικά κρίθηκαν οι κακές εγκαταστάσεις της εταιρίας, η μακρινή απόσταση από τον τόπο κατοικίας και το μικρότερο όνομα ή η φήμη της εταιρίας.

Συμπεράσματα

Με την παρούσα έρευνα δόθηκε η ευκαιρία στους ίδιους τους υποψήφιους να εκφράσουν αυθόρμητα και ανώνυμα τις δικές τους πολύτιμες σκέψεις σχετικά με τα κριτήρια επιλογής ενός εργοδότη, αυξημένης εργασιακής απόδοσης και αποχώρησης από ένα εργασιακό περιβάλλον.
Αυτό που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε για το τέλος είναι ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες της εποχής στην αγορά εργασίας, εντυπωσιακή υπήρξε η διαπίστωση ότι οι εργαζόμενοι αποφασίζουν να εγκαταλείψουν έναν εργοδότη για συναισθηματικούς κυρίως λόγους όπως η έλλειψη σεβασμού, εμπιστοσύνης ή αναγνώρισης παρά για πρακτικούς όπως ο μισθός, η απόσταση από την κατοικία ή οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας κάντε κλικ στο link: http://www.grandsolutions.gr/images/stories/GS_HR_SURVEY_CV_CRITERIA_6TH.pdf

1 σχόλιο:

  1. σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βλέπουμε πιο προσεκτικά τις εταιρείες που έχουν διακριθεί για το Εργασιακό τους περιβάλλον, καθότι τα κριτήρια διάκρισης αναλύονται στον ΣΕΒΑΣΜΟ, στην ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, στην ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, στην ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ και στην ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ/ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
    στην αναζήτηση εργασίας, συστήνω συχνά σε εργαζόμενους και μη, να συμβουλεύονται τη λίστα των διακεκριμένων εταιρειών (από το 2003 μέχρι σήμερα)ως πιθανούς στόχους για εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους - www.greatplacetowork.gr
    πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα της Grand Solutions.
    ξ.π.

    ΑπάντησηΔιαγραφή